PRODUKTY

Celem projektu AIR TRITIA jest pomoc podmiotom sektora publicznego z obszaru zarządzania jakością powietrza, w stworzeniu jednolitej, przestrzennej i informacyjnej bazy danych, poprzez wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia powietrza, dalej opracowanie strategii jakości powietrza dla poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich, a także wspólna strategia dla regionu TRITIA.

3 TYPY PRODUKTÓW

Tworzymy analizy, narzędzia i strategie, aby pomóc zarządzać zanieczyszczeniem powietrza w regionie TRITIA.

ANALIZY I BAZY DANCYH

Analizy i bazy danych są podstawą dla stworzenia „Jednolitej Przestrzennej Informacyjnej Bazy Danych“, która służy jako wkład dla opracowania wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza dla regionu TRITIA, oraz dla strategii poszczególnych zaangażowanych miast.

Analizy i bazy danych obejmują:

  • Przegląd aktualnego stanu (badania, projekty, prawodawstwo)
  • Aktualny stan badań (socio-ekonomiczne, epidemiologiczne)
  • 8 przestrzennych baz danych, gromadzących informacje z trzech krajów
  • Przetwarzanie przestrzennych danych (GIS)
  • Matematyczne modele
  • Pomiar natężenia ruchu, pomiar izotopów, analiza mchu.

Dokumenty są dostępne w linkach poniżej:

RAPORT DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU KRAJOWEGO PRAWODAWSTWA I POLITYK W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
RAPORT DOTYCZĄCY PRZESZŁYCH I AKTUALNYCH ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UE
RAPORT Z PRZEGLĄDU ISTNIEJĄCYCH BADAŃ NA TEMAT PRZYCZYN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
BADANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE OBSZARU ZAINTERESOWANIA
BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE OBSZARU ZAINTERESOWANIA

NARZĘDZIA

Jednym z celów projektu AIR TRITIA jest stworzenie narzędzi dla efektywnego i przejrzystego zarządzania jakością powietrza zgodnie ze wsparciem decyzji w oparciu o dowody. Chodzi o System Zarządzania Jakością Powietrza i System Predykcyjny dla organów decyzyjnych i mieszkańców obszaru TRITIA. Narzędzia będą pomocą dla organów samorządowych w dziedzinie zarządzania jakością powietrza. Obecnie, narzędzia są w fazie testowej.

Strategie
Jedna wspólna strategia dla regionu TRITIA i 5 strategii dla funkcjonalnych obszarów miejskich: Opole, Rybnik, Opawa, Ostrawa i Żylina.