Pomiar zanieczyszczeń w transporcie

Ustawienie stacji pomiarowych oparte było na koncepcji powiązania ich lokalizacji z róznymi funkcjami, które są typowe dla miasta Żyliny, a które jednocześnie można uogólnić. 

Nr Miejsce pomiaru  Urządzenie Funkcje lokalizacji
1. Ulica Univerzitná Wifi_AQM_837 transport drogowy, instytucje edukacyjne
2. Ulica Štrková Wifi_AQM_749 transport drogowy, przemysł lekki
3. Ulica Komenského Wifi_AQM_743 transport drogowy, strefa mieszkaniowa
4. Plac A. Hlinky Wifi_AQM_748 strefa dla pieszych, centrum handlowe
5. Ulica Košická Wifi_AQM_709 transport drogowy, przemysł

Pomiary zanieczyszczeń były skoncentrowane na zanieczyszczeniach gazowych: NO2 i różnych frakcjach cząstek PM10, PM2,5 i PM1 w mieście Żylina. Stężenia zanieczyszczeń oceniano jako średnie 24-godzinne, co oznacza, że na każdym miejscu pomiarowym, było do dyspozycji 7 wartości dla każdej substancji zanieczyszczeń. Podstawowym zadaniem było porównanie poszczególnych stężeń zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach w mieście Żylina, w zależności od ich funkcji. Zmierzone zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł w pobliżu stacji pomiarowej.

Obr.1
Obr.2
obr 3

Pierwsze pomiary zanieczyszczeń powietrza wykazują różną jakość w różnych lokalizacjach. Decydującym czynnikiem gorszej jakości powietrza jest obecność transportu drogowego: stacji pomiarowych ulic Komenského, Košickiej i Štrkovej. Jeśli chodzi o parametry meteorologiczne, decydują o tym temperatura powietrza i prędkość powietrza. W przypadku ulicy Strkovej, dużą rolę odegrały intensywne opady deszczu, które pomogły oczyścić powietrze.

obr 4

Wyższe stężenia cząstek stałych PM10, PM2,5 i PM1 zmierzono w miejscach pomiaru w pobliżu dróg, gdzie w tym samym czasie występowały gorsze warunki dyspersji (niskie temperatury, niska prędkość wiatru, inwersja). Frakcja gruboziarnista PM2,5-10 była w największym stopniu reprezentowana, w łącznych pomiarach, przez frakcję PM10, w miejscach pomiaru w pobliżu dróg, gdzie występowały bardziej korzystne warunki dyspersji. Drobna frakcja cząstek PM2,5 była reprezentowana w największym stopniu przez frakcję pyłu PM10, mierzonej na Placu A. Hlinki, gdzie były niskie temperatury powietrza i nie występował żaden transport drogowy.

obr 6

W ramach zarządzania działaniem projektowym A.T1.5: Specyficzne pomiary jakości powietrza i wyniki D.T1.5.2: Raport z pomiaru zanieczyszczenia ruchu: ustawianie urządzeń pomiarowych, tworzenie sieci pomiaru jakości powietrza w Żylinie (różne FUA), tworzenie zewnętrznej bazy danych dotyczącej pomiarów jakości powietrza, lokalizacja urządzeń pomiarowych w różnych FUA w Żylinie , rozpoczęcie pomiarów jakości powietrza na różnych FUA w Żylinie. Działania te były niezbędne do późniejszego wdrożenia pomiaru jakości powietrza w ruchu drogowym w różnych FUA. Uzyskano pierwsze dane dotyczące jakości powietrza, które poddano analizie i ocenie.