PROJECT FAIR

Europe Direct Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou zorganizovali dňa 17.10.2018 Project fair – prezentáciu úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v našom regióne. 

asd

Odprezentovali sme dosiahnuté výsledky projektu AIR TRITIA, ktorý sme získali v rámci schémy Interreg Central Europe. 

qwe