Prehľad ukončených a existujúcich projektov financovaných z fondov EÚ

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO vypracovalo prehľad projektov zaoberajúcich sa kvalitou ovzdušia a zahŕňajúcich veľký objem dát a informácií, ktoré budú využité pri realizácii projektu AIR TRITIA.

• AIR SILESIA (2010-2013) - vytvorenie prvého spoločného regionálneho informačného systému o kvalite ovzdušia v česko-poľskom regióne Moravy a Sliezska.

• AIR PROGRESS CZECHO-SLOVAKIA (2013-2014) – štúdia zameraná na skúmanie príčin zhoršenej kvality ovzdušia v česko-slovenskom pohraničí Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja.

• TAB – Take a Breath (2012-2014) – projekt zameraný na rozvoj inovatívnych prístupov ku znečisteniu ovzdušia s cieľom podporovať udržateľný hospodársky rozvoj a ochranu životného prostredia partnerských miest/regiónov (Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Slovinsko).

• i-AIR REGION (2018-2020) - cieľom projektu je výmena skúseností verejnej správy, najmä na regionálnej úrovni, s cieľom vytvoriť regionálne legislatívne nástroje na zlepšenie kvality ovzdušia (Česko a Poľsko).

Prehľad skončených a existujúcich projektov financovaných z fondov EÚ je k dispozícii  tu.