DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA dla studentów w Ostrawie

We wtorek 7 maja 2019 r. DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA odbył się w siedzibie WSG -Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Został zorganizowany przez Centrum naukowo Badawcze ACCENDO, we współpracy z Wyższą Szkołą Górniczą – Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie w ramach projektu AIR TRITIA /  Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich regionu TRITIA. Wydarzenie edukacyjne skierowane było do studentów Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie, jego celem było zaprezentowanie informacji na temat poprawy jakości powietrza w regionie.

Na stoisku informacyjnym, studenci mogli dowiedzieć się jaki obszar zajmuje region TRITIA, jakie region I miasta są zaangażowane do projektu. Ponadto mogli uzyskać informacje w jaki sposób sami mogą włączyć się w poprawę jakości powietrza, którym oddychają. 

001

  

Studenci zostali również zaproszeni do quizu, który w dużym stopniu potiwerdził wysoki poziom wiedzy studentów na temat problemów zanieczyszczenia powietrza, chociaż częste zaskoczenie wzbudzał fakt negatywnego oddziaływania kotłów domowych na zanieczyszczenie powietrza.  

002

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne materiały promocyjne oraz ulotki.

Studenci docenili również animowany film „Kraina TRITIA“, który był dla niech zabawny i szokujący zarazem. Zainteresowanie projektem AIR TRITIA było wyższe niż oczekiwano.


003