AIR TRITIA – čisté ovzdušie v srdci Európy

Názov konferencie: „AIR TRITIA – čisté ovzdušie v srdci Európy“

Dátum: 24. november 2020

Miesto: Brick House - Ostrava, Dolní oblast Vítkovice z.s. Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 3

 

Znečistené ovzdušie je jednou z hlavných výziev, ktorým musia čeliť predstavitelia niektorých európskych regiónov. Škodlivé látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté vyvolávajú negatívne účinky na ľudské zdravie, a tým spôsobujú množstvo sociálnych a ekonomických nákladov. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice, preto je nutné zvoliť nástroje, stratégie a postupy na jeho znižovanie v medzinárodnom merítku. V projekte AIR TRITIA sme vybrali pre riešenie územie poľsko-česko-slovenského pohraničia, ktoré má historicky vážny problém s kvalitou ovzdušia.

Počas tejto konferencie môžete vidieť výsledky analýzy problému, založené na modelovaní a jeho ďalšej evidencie meraním, konkrétne nástroje pre evidenciu a predikciu znečistenia a jeho príčin a stratégie a vybrané postupy na jeho riešenie, ktoré sú doplnené environmentálnym, zdravotným a ekonomicko-sociálnom ocenením.

 

Čas na čistý vzduch!

 

Bližšie informácie o konferencii nájdete čoskoro na web stránke projektu AIR TRITIA https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-sk.html a jeho sociálnych médiách FB a TWITTER