AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy

Tytuł konferencji: „AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“

Data: 24. Listopada 2020

Miejsce: Brick House - Ostrava, Dolní oblast Vítkovice z.s. Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 3

Zanieczyszczone powietrze jest jedny m z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe, mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej. W projekcie AIR TRITIA wybraliśmy rozwiązania dla terenu polsko-czesko-słowackiego pogranicza, które od bardzo dawna ma poważne problemy z jakością powietrza. Podczas organizowanej przez nas konferencji będzie można zapoznać się z wynikami analizy problemu, opartej na modelowaniu oraz monitorowaniu pomiarów. Zaprezentowane zostaną przyczyny zanieczyszczeń, konkretne instrumenty ich zapobiegania i monitorowania, strategie i wybrane  rozwiązania, które zostały uzupełnione o zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną analizę.

 

Czas na czyste powietrze!

 

Więcej informacji o konferencji wkrótce będzie dostępnych na stronie projektu AIR TRITIA https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-pl.html oraz w mediach społecznościowych FB a TWITTER