AIR TRITIA – čisté ovzduší v srdci Evropy

Název konference: „AIR TRITIA – čisté ovzduší v srdci Evropy“

Datum: 24. listopad 2020

Místo: Brick House – Ostrava, Dolní oblast Vítkovice z. s. Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 3

 

Znečistěné ovzduší je stále jednou z hlavních výzev, které musí čelit zástupci některých evropských regionů. Škodlivé látky, které jsou v něm obsaženy, vyvolávají mnohé negativní účinky pro lidské zdraví a tím generují řadu sociálních a ekonomických nákladů. Znečišťování ovzduší nerespektuje státní hranice, a proto je nutné volit nástroje, strategie a postupy k jeho snižování v mezinárodním měřítku. V projektu AIR TRITIA jsme vybrali pro řešení území polsko-česko-slovenského pohraničí, které má historicky vážný problém s kvalitou ovzduší. Během této konference můžete vidět výsledky analýzy problému, založené na modelování a jeho další evidenci měřením, konkrétní nástroje pro evidenci a predikci znečištění a jeho příčin a strategie a vybrané postupy pro jeho řešení, které jsou doplněny environmentálním, zdravotním a ekonomicko-sociálním oceněním. 

 

Čas na čisté ovzduší!

 

Další informace o konferenci naleznete brzy na web stránce projektu AIR TRITIA https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-cz.html a jeho sociálních médiích FB a TWITTER