Zarządzanie jakością powietrza

Jednym z celów projektu AIR TRITIA jest stworzenie narzędzi dla efektywnego i przejrzystego zarządzania jakością powietrza zgodnie ze wsparciem decyzji w oparciu o dowody. Chodzi o System Zarządzania Jakością Powietrza i System Predykcyjny dla organów decyzyjnych i mieszkańców obszaru TRITIA. Narzędzia będą pomocą dla organów samorządowych w dziedzinie zarządzania jakością powietrza. Obecnie, narzędzia są w fazie testowej.

Zespół ekspertów VSB rozpoczął prace nad narzędziami do zarządzania jakością powietrza. Dokonano analizy wymagań funkcjonalnych i danych AQMS (System Zarządzania Jakością Powietrza). W oparciu o te wymagania zaprojektowano i wdrożono odpowiedni model danych w przestrzennej bazie danych PostgreSQL / Postgis. Następnie wybrano odpowiednią architekturę oprogramowania (Model-view-controller) w celu umożliwienia właściwej komunikacji interfejsu użytkownika, logiki sterowania i modelu danych. Sam AQMS jest podzielony na część klienta dla zwykłego użytkownika i część administratora dla raportowania systemu (import danych, zarządzanie projektami i zarządzanie poszczególnymi warstwami). Część użytkownika znajduje się na etapie opracowywania; część administracyjna jest gotowa - na etapie testów.

Wyniki Systemu Zarządzania Jakością Powietrza

Prototyp AQMS Opracowano model danych i strukturę danych dla AQMS. AQMS zawiera część klienta dla zwykłego użytkownika i część administratora do importu danych, zarządzania projektami, zarządzania poszczególnymi warstwami. Część użytkownika jest wciąż rozwijana; część administracyjna jest testowana.
Prototypowy system ostrzegania przed zagrożeniami VSB dostarczyło dane wejściowe dla algorytmu predykcji dla Systemu Przewidywania i Ostrzegania. Zawiera dane meteorologiczne z automatycznego monitoringu jakości powietrza, które zostały przekazane przez twórcę systemu ostrzegania przed zagrożeniami: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Polska).