abc

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ XIII

Projekt AIR TRITIA – Jednotný prístup k systému riadenia  kvality ovzdušia mestských oblastí regiónu Tritia bude prezentovaný riešiteľom projektu z VŠB-TU - doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., na konferencii „OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ XIII, TEORIE A PRAXE“, ktorá sa bude konať 14. až 16. novembra 2018 v BEST WESTERN Hotel Vista v Ostrave. Viac informácií nájdete tu:

http://www.ekomonitor.cz/seminare/2018-11-14-ochrana-ovzdusi-ve-statni-sprave-xiii

Práve prebieha

UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA

Kvalita ovzdušia v nadmerne znečistených oblastiach je stále riadená na miestnej úrovni. Znečistenie ovzdušia je špecifické svojím cezhraničným presahom a nie je možné ho efektívne riadiť len na národnej alebo regionálnej úrovni.

Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpoveď znečistenia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti a spoločné stratégie regiónu TRITIA.

Spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí bude založený na podrobnom matematickom modelovaní a overovaní rôznych typov meraní s použitím výpočtového výkonu superpočítača. Projekt taktiež nadefinuje odovzdávanie informácií v rámci regiónu, nadefinuje opatrenia ku znižovaniu emisií a vypracuje legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovanej stratégie pre riadenie kvality ovzdušia na územnej úrovni.

contacts

Project Partners

Projekt AIRTRITIA má 15 partnerov z 3 krajín strednej Európy.

Projekt v číslach

0

MIL. Eur

0

Partneri

0

Krajiny

0

Cieľ

Doba trvania projektu

Start Date

jún 2017

End Date

máj 2020