Práve prebieha
Project CE1101
UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA

Kvalita ovzdušia v nadmerne znečistených oblastiach je stále riadená na miestnej úrovni. Znečistenie ovzdušia je špecifické svojím cezhraničným presahom a nie je možné ho efektívne riadiť len na národnej alebo regionálnej úrovni.

Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpoveď znečistenia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti a spoločné stratégie regiónu TRITIA.

Spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí bude založený na podrobnom matematickom modelovaní a overovaní rôznych typov meraní s použitím výpočtového výkonu superpočítača. Projekt taktiež nadefinuje odovzdávanie informácií v rámci regiónu, nadefinuje opatrenia ku znižovaniu emisií a vypracuje legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovanej stratégie pre riadenie kvality ovzdušia na územnej úrovni.

contacts


Projekt v číslach

0

MIL. Eur

0

Partneri

0

Krajiny

0

Cieľ

Doba trvania projektu

Start Date

jún 2017

End Date

máj 2020