ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA V TALIANSKU

Študijná návšteva začala 12. septembra 2019 vo Vicenza v Taliansku. Zástupcovia partnerských projektov z Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Poľska a Talianska sa stretli vo Vicenza, aby lepšie pochopili vhodné regionálne praktiky na zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva. Po uvítacej reči zástupcu regiónu Veneto navštívili účastníci Múzeum Palladio.

                                                                           STUDY VISIT

História Múzea Palladio je veľmi inšpirujúca. Andrea di Pietro della Gondola sa narodil 30. novembra 1508 v Padua, Taliansko. Pochádzal zo skromnej rodiny remeselníkov. Pod vplyvom jeho patróna – Gian Giorgio Trissino – si zmenil svoje meno na Andrea Palladio. Bol veľmi známym renesančným architektom a najviac aktívnym bol v Regióne Benátky. V súčasnosti je považovaný za jednu z najvplyvnejších individualít v histórii architektúry. Ako už možno bol spomenuté, väčšina budov, ktoré boli navrhnuté ním, sa nachádzajú v oblasti Republiky Benátky, ale najväčšia znalosť, ktorú zahrnul vo svojom pojednávaní “Štyri knihy architektúry”, je široko rozoznávaná až doteraz. Mesto Vicenza, s jeho 23 budovami navrhnutými Palladiom a 24 Vilami Veneto je zaradené do UNESCO ako súčasť svetového dedičstva, konkrétne sú to: mesto Vicenza a Palladiove Vily v meste Veneto.

                                                                           STUDY VISIT

Múzeum Palladio je veľmi zaujímavým miestom, ktoré zvýrazňuje celú históriu a aktivity Andrea Palladio – najznámejší občan mesta Vicenza. Viaceré zaujímavé dizajny modelov veľkého formátu sú situované v múzeu a získavajú si pozornosť svojich návštevníkov. Po návšteve múzea sa všetci účastníci návštevy išli poprechádzať do centra mesta. Počas prechádzky mali možnosť vidieť ešte viac z neuveriteľného dizajnu Palladia. Ďalším bodom študijnej návštevy bola Bassilica Palladiana. Pozoruhodná budova, ktorá bola po stáročia centrom politického a ekonomického života vo Vicenza, vypína sa na Piazza dei Signori a jej názov je neoddeliteľne spájaný s menom známeho architekta.

                                                                           Study Visit

Druhý deň študijnej návštevy bol organizovaný vo Verone.

                                                                           2

Verona je nádherné mesto situované v severnom Taliansku. Mesto je vlastníkom jednej z najväčších zbierok Rímskych pozostatkov v tejto časti krajiny. Prvky, ktoré z tohto obdobia zotrvali sú (napríklad): mestská brána, Porta

                                                                           3

Borsari, pozostatky Porta Leoni, Arco dei Gavi, ktoré boli zničené v ére Napoleona a obnovené v roku 1930. Ostatné pozostatky, ktoré stoja za zmienku, sú: Ponte Pietra, Rímske divadlo a amfiteáter. V starovekých časoch bola Verona dôležitým bodom vnútroštátnej komunikácie. Taktiež tu môžeme nájsť veľmi dobre zachované staré mesto, ktorého existencia sa datuje späť do 1. storočia pred Kristom a práve preto je Verona zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Všetci účastníci študijnej návštevy boli privítaní projektovým lídrom komory obchodu mesta Verona.

                                                                           4

Na začiatku mali hostia možnosť získať niektoré zaujímavé a dôležité fakty ohľadom spoločnosti ako takej a jej dôležitej iniciatíve.

                                                                           5

Druhým bodom stretnutia bola veľmi zaujímavá reč MA Annachiara De Carlo, ktorý nám predstavil viac faktov o meste Verona, jeho charizme, dôležitosti a roli komory obchodu mesta Verona v tejto oblasti.

                                                                           6

Prezentácia reprezentanta Associazione Giochi Antichi, organizátora Tocati festivalu, predstavila účastníkom dôležitosť thi udalosti pre kultúrnu identitu.

                                                                          7

Počas stretnutia mali možnosť účastníci študijnej návštevy stretnúť a obdivovať výkon reprezentantov Talianskych tvorcov ICH, ktorí prevezmú správu nad crowdfunding kampaňou (účasť na pilotných projektoch). Tocati je každoročný festival, ktorý sa koná v uliciach Verony.

                                                                           8

Hostia z celého sveta majú možnosť zúčastniť sa jednej z viac ako 40 pouličných hier. Toto dáva skvelú možnosť, ako spoznať mesto z trochu iného uhla pohľadu. Počas toho, ako boli účastníci súčasťou podujatí v Tocati, ktoré sa konalo v rôznych častiach mesta, účastníci štuijnej návštevy mali možnosť obdivovať najzaujímavejšie Rímske pozostatky vo Verone, vidieť a hrať hry ako napr.: Backgammon, dámy, carom, wari, šach, Frisbee a zúčastniť sa nádherného a farebného sprievodu počas otvárania XVII Tocati festivalu. Študijná návšteva pripravovaná líderským partnerom ARTISTIC t2i Technology Transfer and Innovation a ARTISTIC projektovým partnerom – región Veneto a všetky praktiky, prezentované počas tohto 2 dňového podujatia boli pre účastníkov veľmi prospešné – pomohli im porozumieť tradícii v tejto oblasti Talianska a bola inšpiráciou pre budúce aktivity na implementáciu a valorizáciu ICH lokálnych iniciatív.

                                                                           9