ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA V RAKÚSKU

Štajerská vulkanická krajina (SVL) a jej predchodca viedli process regionálneho rozvoja od roku 1995. Ako asociácia 32 komunít so všetkými starostami, najviac regionálnych zástupcov v provinčnom úrade, ako aj hlavy komôr a regionálnych asociácií ako členovia, majú oprávnenie reprezentovať región a zahraničnú akceptáciu vrátane populácie regiónu a akcionárov.

                                                                           1

 Momentálne zahŕňa regionálna sieť viac ako 400 podnikov a viac ako 100 dobrovoľných asociácií, ktoré sú priamo napojené na SVL. Ďalej, regionálna značka “Štajerská vulkanická krajina” má excelentnú reputáciu. Je známa u 97 % regionálnej populácie.

                                                                           2

Takto vysoké oprávnenie a akceptácia, ako aj široko dosiahnuteľné siete a priama angažovanosť politikov a akcionárov umožňila SVL, aby mohli efektívne a udržateľne implementovať projekty a ich výsledky, inicializovať konkrétne aktivity a investície a zvyšovať regionálne postupy rozhodnutí. Okrem toho, Štajerská vulkanická krajina je jednou z rakúskych najviac neskazených (pôvodných) turistických destinácií. Jej očarujúce, perfektne tematicky označené turistické chodníčky vedú turistov cez túto magickú krajinu. Regionálne špeciality, najmä domáci Štajerský olej z tekvicových semien môžete ochutnať v miestnej reštaurácii. SVL bol jedným z prvých regiónov, ktoré je uznávaný svojim nehmotným kultúrnym dedičstvom, ako hlavný zdroj pre lokálny rozvoj. Neustála valorizácia a podpora schopností u ľudí a ich kompetencií prispieva k väčšiemu blahu a kvalite života. Ako časť projektu Artistic – Interreg Stredná Európa, kultúrna diverzita európskych regiónov sa stala lepšie viditeľnou. Pokiaľ by bolo možné stretnutie, podpora medzikultúrneho dialógu a výmena skúseností a poznatkov by sa stali úspešnými. 5. a 6. Septembra 2019 ARTISTIC projektový partner – Vulkanland, privítal projektových partnerov zo Slovinska, Maďarska, Talianska a Rakúska, pričom ukázal “pamätné miesta” a stretol ľudí, ktorí si s veľkou vášňou a nadšením udržiavajú kultúrne dedičstvo. Jedna dôležitá spätná väzba od účastníkov:

                                                                           3

“Ďakujeme pekne! Bola to veľmi zaujímavá návšteva: mali sme možnosť stretnúť energické ženy a mužov, ktorí sú kompetentní a vášniví v rámci svojich projektov. Uvidíme sa čoskoro!”