“DOM MEGO DZIADKA”
TRADYCYJNA ARCHITEKTURA - SZKOLENIE MISTRZOWSKIE

.

W 2012 r. Towarzystwo Rozwoju Wsi, kierowane przez Andrása Krizsána, przy wsparciu węgierskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, opracowało mistrzowskie szkolenie czeladnicze „DOM MEGO DZIADKA” dla uczniów szkół średnich, studentów i studentów zainteresowanych architekturą ludową.

Celem tego programu jest zapoznanie młodych ludzi podczas letnich praktyk z walorami architektury ludowej, tradycyjnymi technikami budowy domów i mistrzostwem tego zawodu. Na szkolenie letnie można zgłaszać się każdej wiosny. Wybrani „uczniowie” działając wspólnie z mistrzem biorą udział 
w renowacji zabytkowego budynku, wiejskiej chaty, młyna lub gospodarstwa. Wykonują pożyteczną pracę twórczą, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz zdobyć bezpośrednie doświadczenie w zakresie ludowych metod budowy domów. Podczas kilkutygodniowych praktyk młodzi ludzi mogą nauczyć się podstaw starej stolarki, sztuczek dekarskich, opanować przygotowanie zaprawy glinianej i słomianej w tradycyjnym środowisku. W ciągu sześciu lat trwania programu ponad 300 praktykantów wzięło udział w programach organizowanych w 16 lokalizacjach szkoleniowych. 

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule zostały zaczerpnięte z broszury "LIVING FOLK ARCHITECTURE - WESTERN TRANSDANUBIA REGION (HU), INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., w ramach projektu ARTISTIC.