“DŮM MÉHO PRADĚDEČKA”
TRADIČNÍ ARCHITEKTURA UČENÍ TYPU MISTR-UČEŇ

,

V roce 2012 vyvinula Vesnická rozvojová společnost vedená Andrásem Krizsánem s podporou maďarské národní venkovské sítě vzdělávání typu mistr-učeň „DŮM MÉHO PRADĚDEČKA« pro studenty středních škol, studenty vysokých škol a studenty se zájmem o lidovou architekturu. Cílem tohoto programu je seznámit mladé lidi s hodnotami lidové architektury, tradičními technikami stavění domů a mistrovstvím během letní praxe. Letní výcvik je otevřen každé jaro. Vybraná »kachňata« jsou umístěna vedle velmistra a podílejí se na renovaci monumentální budovy, venkovské chaty, mlýna nebo statku. Dělají užitečnou tvůrčí práci, aby si rozšířili své znalosti, své odborné znalosti a získali přímou zkušenost s lidovými metodami výstavby domů. Během několika týdnů praxe se můžete naučit základům starého tesařství, trikům zastřešení, zvládnout přípravu hlíny a slaměné malty v tradičním prostředí. V průběhu šesti let programu se do 16 vzdělávacích míst zapojilo více než 300 učňů. 

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury „ŽIVÁ FOLKOVÁ ARCHITEKTURA - ZÁPADNÍ ZADUNAJSKÁ OBLAST (HU), NEHMOTNE KULTURNÍ DĚDICTVÍ“ připravená veřejnou neziskovou společností West Pannon Public Nonprofit Ltd.