RESTAURA Helpdesk (Slovenija)

Kontaktne osebe

Delovni čas: Ponedeljek-petek 9:00-16:00

Nataša KOLENC

Nataša KOLENC

natasa.kolenc@nova-gorica.si
+386 (0)533 50 171

Aniko NOEMI

Aniko NOEMI

aniko-noemi.turi@kat-inst.si
+386 (0)820 52 300

Matjaž STEINBACHER

Matjaž STEINBACHER

matjaz.steinbacher@kat-inst.si
+386 (0)820 52 300

Mitja STEINBACHER

Mitja STEINBACHER

mitja.steinbacher@kat-inst.si
+386 (0)820 52 300

Petra KOLENC

Petra KOLENC

petra.kolenc@zrc-sazu.si
+386 (0)533 57 326 

Miha SERUČNIK

Miha SERUČNIK

miha.serucnik@zrc-sazu.si
+386 (0)147 06 214

JZP-javne službe

 1. Ministrstvo za Finance (www.mf.gov.si)

Svetovalne ustanove

 1. GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija (www.golea.si)
 2. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si)
 3. Mestna občina Ljubljana (www.ljubljana.si)
 4. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (www.ec.europa.eu)
 5. ZVKDS, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (www.zvkds.si/sl/o-nas)


Morebitni partnerji

 1. SID banka www.sid.si
 2. Pisarna Evropske investicijske banke v Sloveniji (www.eib.org/infocentre)
 3. Petrol (www.petrol.si)  - energetika
 4. HIT (www.hit.si) - turizem

Knjižnica

PDF datoteke (v angleščini)
 1. Gradivo Evropske komisije Smernice za uspešna Javno-zasebna partnerstva" - link


Pogosta vprašanja