RESTAURA Helpdesk (Slovensko)

Kontaktné osoby

Pracovné hodiny: Pondelok - Piatok 9:00 - 16:00

Pavol ŠTESKO

Pavol ŠTESKO

aprg@rozvojgemera.sk
+421 948 00 10 79

Štefan HORVÁTH

stefan.horvath@rozvojgemera.sk
+421 948 00 10 86


Verejný organ súvisiaci s PPP

 1. Ministerstvo Financií Slovenskej Republiky (www.mfsr.sk)


Poradné inštitúcie

 1. Asociácia PPP (www.asociaciappp.sk)
 2. bnt (www.bnt.eu)
 3. Limerock Advisory (www.limerock.sk)
 4. PwC (www.pwc.com)


Potenciálni partneri

 1. VÚC Bratislava - Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk)
 2. Mesto Martin (www.martin.sk)
 3. Mesto Nitra (www.nitra.sk)
 4. Mesto Trenčín (www.trencin.sk)


Knižnica

PDF dokumenty v anglickom jayzku
 1. Európska Komisia: "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships" - link
 2. Verejno-súkromné partnerstvá alebo public-private partnerships (PPP) - link
 3. Prípadové štúdie PPP projektov - link
 4. Materiály schválené Vládou SR - link
 5. Metodické dokumenty Ministerstva financií pri realizácii PPP projektov - link
 6. Príručka pre správne používanie projektov PPP - link

Často kladené otázky