RESTAURA Helpdesk (POLSKA)


Osoby do kontaktów

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 9-16

Mariusz ŁOWICKI

Mariusz ŁOWICKI

mariusz.lowiecki@nowydwormaz.pl
+48 22 51 22 238

Dawid Zalewski
Dawid ZALEWSKI

dawid.zalewski@ippp.pl
+48 22 453 35 02
+48 535 006 591
Tomasz Kołomański
Tomasz KOŁOMAŃSKI

kontakt@krajobraz.edu.pl
+48 693 374 794
Anna WOJTYCH


awojtych@krajobraz.edu.pl


Instytucje publiczne

 1. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.ppp.gov.pl)
 2. Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl)
 3. Ministerstwo Finansów (www.mf.gov.pl)
 4. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl)
 5. Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)


Instytucje doradcze

 1. Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.ippp.pl)
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)


Potencjalni partnerzy

 1. Budimex (www.budimex.com.pl) - infrastruktura budowlana
 2. Fort Gerharda Jarosław Bona (www.fort-gerharda.pl) - sport i rekreacja
 3. INEA S.A. (www.inea.pl) - IT
 4. INFOR Ekspert Sp. z o.o. (www.holding.infor.pl)- media, IT
 5. Inter Health Canada Ltd. (www.interhealthcanada.com) - ochrona zdrowi
 6. Malinowy Zdrój Sp. z o.o. (www.malinowehotele.pl) - sport i rekreacja
 7. Morpol S.A. (www.morpol.com) - infrastruktura drogowa
 8. Nefrolux NZOZ Lucjan Sobieraj s.c. (www.nefrolux.pl) - ochrona zdrowia
 9. Siemens Sp. z o.o. (www.siemens.com) - ochrona zdrowia, efektywność energetyczna, rewitalizacja
 10. Zakład Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o. (www.uskom.eu) - ochrona zdrowia


Biblioteka

W bibliotece są dostępne materiały w formacie PDF w języku angielskim oraz polskim.


Publikacje

 1. Wytyczne Komisji Europejskiej: "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships" - link
 2. Identyfikowanie potencjału stosowania 3P - link
 3. Krajowe wytyczne dla ppp - link
 4. Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania - link 
 5. PPP. Przewodnik dla samorządów - link
 6. Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego - link
 7. Wytyczne do oceny Value for Money - link
 8. RAPORT RYNKU PPP: Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 - link
 9. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego - link


Raporty

 1. Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki - link
 2. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2016 r. - link
 3. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji - link 
 4. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze gospodarki odpadami - link 
 5. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze ochrony zdrowia - link
 6. Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego - link


Najczęstsze pytania

Ta sekcja pojawi się wkrótcę.