RESTAURA Helpdesk (Hrvatska)

Kontakt osoba

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 9:00 – 16:00

Matea SENKIĆ

Matea SENKIĆ

matea@irmo.hr
+385 1 4877 498

Vanja FABIJANČIĆ

Vanja FABIJANČIĆ

vanja.fabijancic@buzet.hr
+385 99 437 2843

Javno tijelo zaduženo za JPP

 1. Sektor za JPP, Agencija za investicije i konkurentnost (www.aik-invest.hr)


Savjetodavne institucije

 1. PPP Centar (www.pppcentar.com)

Knjižnica

PDF dokumenti na engleskom jeziku
 1. Europska Komisija: "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships" - link
 2. Priručnik 1: Diskontiranje i diskontna stopa kod projekata JPP-a  - link
 3. Priručnik 2: Financijski model kod projekata javno-privatnog partnerstva - link
 4. Priručnik 3: Komparator troškova javnog sektora - link
 5. Priručnik 4: Struktura ugovora o JPP - link
 6. Priručnik 5: Utvrđivanje sposobnosti plaćanja JLPRS u projektima javno-privatnog partnerstva - link
 7. Priručnik 6: Značenje i postupak izračuna vrijednosti za novac kod projekata javno-privatnog partnerstva - link
 8. Priručnik 7: Postupak odabira privatnog partnera – specifičnosti provedbe projekta po modelu javno-privatnog partnerstva  - link
 9. Priručnik 8: Rizici u projektima javno-privatnog partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija) - link
 10. Priručnik 9: Priprema i provedba javnih investicija (projekti javno-privatnog partnerstva) - link
 11. Priručnik 11: Kombiniranje modela javnoprivatnog partnerstva s fondovima Europske unije - link
 12. European PPP Expertise Centre: Priručnik za pripremu projekata JPP. Priprema, nabava i provedba projekata JPP-a - link


Često postavljena pitanja