Interreg CENTRAL EUROPE
Poland

 Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej realizowanych na obszarze Polski (drugi to Interreg Region Morza Bałtyckiego). Umożliwia realizację projektów dotyczących  innowacji i wiedzy, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów naturalnych i kulturowych oraz powiązań transportowych i mobilności. Na realizację programu przeznaczono 246 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projektach mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Więcej informacji w języku polskim na www.ewt.gov.pl 

Seminarium informacyjno-szkoleniowe w Warszawie 

10 October 2017

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe poświęcone trzeciemu naborowi wniosków w programie Interreg Europa Środkowa. Rejestracja online na spotkanie zostanie otwarta 25 sierpnia (www.europasrodkowa.gov.pl, www.ewt.gov.pl ).

Program spotkania

O programie

0

Budżet

0

Kraje członkowskie

0

Priorytety

0

Cele szczegółowe

dofinansowanie

80%

Partnerzy Z AustriI, Niemiec, Włoch 

85%

Partnerzy z Czech, ChorwacjI, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii

contacts

Newsletter Registration