contacts

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Račkoga 6
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6391 960
Email: kruncica.rakic(@)mrrfeu.hr

Web: https://razvoj.gov.hr/