3Lynx - aktuality

Rys ostrovid je silně ohrožený druh, chráněný podle národních zákonů a směrnice EU o přírodních stanovištích. Hlavní příčiny ohrožení rysů je ilegální zabíjení, k němuž dochází kvůli nedostatečné toleranci rysa ze strany některých myslivců a lesníků a fragmentace stanovišť bránící migraci. Navíc nesourodý (národní) monitoring a management zamezuje koordinované ochraně rysa ostrovida. Cílem projektu je začlenit monitoring, ochranu a management rysa do společné strategie na nadnárodní úrovni.

5. 3. 2018 
Návrat vlka do Pošumaví potvrdily fotopasti projektu 3Lynx!

wolf